Luistari är Finlands mest kända och mest utforskade järnåldersfornlämning

Luistari är en fornlämningsplats som är belägen i Eura kommun i Satakunda, Finland. Till dess äldsta lager hör en boplats som dateras till övergången från brons- till järnålder. Från denna period härrör sig lämningar av eldstäder i form av kokgropar, som grävts ner i marken. Intill boplatsen ligger ett gravfält med rösen, som var i bruk fram till tideräkningens början. Mest känt är Luistari ändå för sitt stora gravfält, där de döda begravts utan att brännas. I Luistari har cirka 400 gravar undersökts, som daterats till merovinger- och vikingatid, det vill säga ungefär år 600 – 1050 efter tideräkningens början. En del gravar var mycket rika på fynd. De som begravdes fick med sig mängder av olika föremål, såsom smycken och vapen, matkärl och ibland även sin hund.

Under vikingatidens lopp utvecklades handeln till omfattande nätverk, som bredde ut sig från Afrika ändå bort till Asien. Olika former av föremål och tillbehör såldes även till oss i Norden. En del av föremålen i Luistari är inhemska, en del däremot av skandinaviskt eller baltiskt ursprung och till exempel en del av pärlorna är tillverkade långt borta i Mellanöstern. I fyndmaterialet ingår över hundra arabiska, tyska och anglosaxiska mynt och kopior av dessa.

En del av svärden och spjutspetsarna i Luistari har glänst av silverdekorationer, resten har varit vapen framställda med enklare metoder. Det mest exotiska tygmaterialet som hittats är importerat ändå från Kina. Vid våra breddgrader är yllekläder välbehövliga, och rester av sådana och de band som dekorerade dem har hittats. Även rester av nålbundna saker och bronsdekorationer har hittats som visar på den utvecklade hantverksskicklighet man besatt i västra Finland under forntiden.

På basis av fynden från Luistari har man återskapat en forntida kvinnodräkt från Eura (”Eurafrun”). Gravarnas föremål har inspirerat KalevalaKoru att skapa en smyckeserie med Luistari som tema. Och människorna själva då? De undersöks för närvarande.

Välkommen att bekanta dig med järnåldern i Luistari!

Över hundra myntfynt har gjorts i Luistari. Mynten har använts som betalning enligt sin tyngd i silver samt som dekorationer i halsband.

Eurafrun – Luistaris favoritdam

Mindre än ett par meter från byggplatsen som startade utgrävningarna låg en grav gömd,
som fick det officiella numret 56 och dessutom ett antal smeknamn.
Först kallades hon
Luistaris käresta och senare Eurafrun.

Man har funnit nästan 20 svärden från Luistari. Ett vikingatida svärd av Petersens typ S från grav nummer 510 (KM22346:579; Museiverket).

Luistariforskning på Facebook

Luistarin nettisivuhankkeen yhteydessä on otettu runsaasti erilaisia rautakauden elävöityskuvia, joiden avulla on pyritty tekemään menneisyyttä helpommin lähestyttäväksi. Nämä muinaiskuvat ovat päässeet Tieteellisten seurain valtuuskunnan järjestämän tiedevalokuvakilpailun finaaliin! Käykäähän äänestämässä! Ääni numerolle 6 on samalla ääni arkeologian elävöittämiselle ja popularisoinnille! https://www.tsv.fi/fi/kilpailugalleria?fbclid=IwAR1njdagbrKG6UAOr1tzTSjWfwZ7DdYFa2EkbmsCZOreJXayddb0LSoDUus

Tiedevalokuvakilpailu - Äänestä omaa suosikkiasi!

Helsingin kesäyliopiston "Pellavan palasta muinaispukuun"
-kurssilla luennoi näemmä useampi Luistarin tutkija!

Muinaiset kulttuurit | Kategoriat | Helsingin seudun kesäyliopisto

Kirjailija hurmaantui Euran historiasta: Karoliina Suoniemi avaa lapsille elämää Eurassa tuhat vuotta sitten
Timeline Photos

**Kalmistokävelyllä Luistarissa. Pirkko-Liisa Lehtosalo-Hilander kertasi Lempin viikinkiaikaisen suvun vaiheita. Hauska tarina!

**På promenad på gravfältet i Luistari. Pirkko-Liisa Lehtosalo-Hilander berättade om Eurafruns vikingatida släkts skeden. En rolig berättelse!

**Pirkko-Liisa Lehtosalo-Hilander guided a cemetery walk in Luistari and told about the family of the Eura Matron, or Luistari's Love (grave number 56). A nice story! #luistari50 #lempinsynttärit