Kirjallisuutta – Litteratur

Alla oleva luettelo sisältää Luistariin ja Suomen rautakauden tutkimukseen liittyvää kirjallisuutta. Luistaria koskevista perusteoksista on digitoitu kokonaan Pirkko-Liisa Lehtosalo-Hilanderin vuonna 2000 ilmestynyt, runsaasti kuvitettu Kalastajista kauppanaisiin – Euran esihistoria. Luistarin hautojen ja esineistön perustutkimuksen esittelevä, Suomen muinaismuistoyhdistyksen julkaisema neliosainen Luistari-kirjasarja on puolestaan lähes loppuunmyyty, mutta sitä voi hyvällä onnella löytää kirjastojen lisäksi myös antikvariaateista.

Luistarin kaivauksiin ja tarkastuksiin liittyviin raportit ovat saatavilla Museoviraston Kulttuuriympäristön palveluikkunan kautta. Internetissä vapaasti tai yliopistojen tunnusten kautta saatavilla olevat tieteelliset artikkelit ja opinnäytteet sekä joukko vanhoja sanomalehtikirjoituksia on myös linkitetty.  Sanomalehdissä ilmestyneitä artikkeleita on mahdollista lukea joko kokonaan vapaasti, sanomalehtien tilaajatunnuksilla tai esimerkiksi kirjastojen tiloissa.

Förteckningen nedan innehåller litteratur om Luistari och järnåldersforskningen. Av basverken om Luistari är Pirkko-Liisa Lehtosalo-Hilanders verk från år 2000 (Kalastajista kauppanaisiin – Euran esihistoria) digiterat i sin helhet.

Rapporterna som hör ihop med utgrävningarna i Luistari finns till hands i Museiverkets portal kyppi.fi. Artiklarna och examensarbetena samt en mängd gamla tidningsurklipp nås fritt eller med universitetens användargränssnitt genom denna länk. Det är möjligt att fritt läsa artilarna som utkommit i tidningspressen med hjälp av tidningarnas användargränssnitt eller exempelvis på bibliotek.

Päivitetty / uppdaterad: 26.11.2021.

 

KIRJOJA – BÖCKER – BOOKS

 

Aalto, Ilari ja Helkala, Elina 2017. Matka muinaiseen Suomeen. Atena Kustannus.

Cleve, Nils 1978. Skelettgravfälten på Kjuloholm i Kjulo II. Vikingatid och korstågstid, gravfältet C. Suomen muinaismuistoyhdistyksen aikakauskirja 44:2. Helsinki 1978.

Haggrén, Georg, Halinen, Halinen, Petri, Lavento, Mika, Raninen, Sami ja Wessman, Anna 2015Muinaisuutemme jäljet: Suomen esi- ja varhaishistoria kivikaudelta keskiajalle. Gaudeamus.

Lehtosalo-Hilander, Pirkko-Liisa 2001. Euran puku ja muut muinaisvaatteet. Euran muinaispukutoimikunta, 120 s.

Lehtosalo-Hilander, Pirkko-Liisa & Wahlqvist, Sirpa (Toim.)  Viikinkejä Eurassa? Pohjoismaisia näkökulmia Suomen esihistoriaan. Euran muinaispukutoimikunta 2001, 104 s.

Lehtosalo-Hilander, Pirkko-Liisa 2000. Kalastajista kauppanaisiin: Euran esihistoria.

Lehtosalo-Hilander, Pirkko-Liisa 1982. Luistari I: The Graves. Helsinki: Suomen Muinaismuistoyhdistyksen Aikakauskirja 82:1.

Lehtosalo-Hilander, Pirkko-Liisa 1982. Luistari II: The Artefacts. Helsinki: Suomen Muinaismuistoyhdistyksen Aikakauskirja 82:2.

Lehtosalo-Hilander, Pirkko-Liisa 1982. Luistari III: A burial-ground reflecting the Finnish Viking Age society. Helsinki: Suomen Muinaismuistoyhdistyksen Aikakauskirja 82:3.

Lehtosalo-Hilander, Pirkko-Liisa 2000. Luistari IV. A History of Weapons and Ornaments. Suomen Muinaismuistoyhdistyksen Aikakauskirja 107. Helsinki.

Lehtosalo-Hilander, Pirkko-Liisa 2000. Fishermen, farmers, warriors and traders: The excavated past of Eura. Vammala.

Lehtosalo-Hilander, Pirkko-Liisa 1984. Suomalaisia muinaispukuja – Ancient finnish costumes – Fornfinska dräkter. Suomen arkeologinen seura, 76 s.

Moilanen, Mikko 2018. Viikinkimiekat Suomessa. Kirjokansi 171. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

Mägi, Marika 2019. The Viking Eastern Baltic. ARC Humanities Press.

Salmo, Helmer 1952. Satakunnan historia II. Rautakausi. Satakuntaliitto.

Uotila, Kari ja muut (Toim.) Avauksia Ala-Satakunnan esihistoriaan. Eura Print Oy 2011.

Wahlqvist, Sirpa ja Lehtosalo-Hilander, Pirkko-Liisa 1993. Menneisyyden loistoa : poimintoja Euran Kirkonkylän ja Kauttuan esihistoriasta.

 

KAIVAUSRAPORTTEJA – RAPPORTER – EXCAVATION REPORTS

 

Cleve, Nils 1928. Kukonmäki, Pappilanmäki, Käräjämäki, Osmanmäki.Kaivauskertomus vuodelta 1927. Museovirasto, Helsinki.

Hackman, Alfred 1925. Ett gravfält frön vikingatiden på Kjuloholm i Kjulo socken.Kaivauskertomus. Museovirasto, Helsinki.

Katiskoski, Kaarlo 1988. Eura Vahe Peruskoulu. Myöhäisrautakautisen/historiallisenajan kalmistoalueen kaivaus 1986. Kaivauskertomus. Museovirasto, Helsinki.

Kujanen, Tiina 1987. Alustava selostus Euran Luistarin koekaivauksesta 1987. Museovirasto, Helsinki.

Lehtosalo-Hilander, Pirkko-Liisa 1968. Eura Isovahe. Kumlander, Yhteiskoulu, Hannula, Yli-Nuoranne. Kaivauskertomus vuosilta 1965-1966. Museovirasto, Helsinki.

Lehtosalo-Hilander, Pirkko-Liisa 1968. Eura Vähävahe. Kaivauskertomus vuodelta 1965. Museovirasto, Helsinki.

Lehtosalo-Hilander, Pirkko-Liisa 1975. Eura Luistari. Kaivausraportti Euran Luistarinkaivauksista vuosina 1969-1972. Museovirasto, Helsinki.

Lehtosalo-Hilander, Pirkko-Liisa 1976. Eura Isovahe Yli-Nuoranne, Tuumin ja Kyllöisen tontit. Kaivauskertomus vuodelta 1970. Museovirasto, Helsinki.

Lehtosalo-Hilander, Pirkko-Liisa 1977. Eura Luistari. Rautakautisen kalmistonkaivaus vuonna 1977. Kaivausraportti. Museovirasto, Helsinki.

Lehtosalo-Hilander, Pirkko-Liisa 1977. Eura Pappilanmäki. Koekaivaus.Kaivauskertomus. Museovirasto, Helsinki.

Lehtosalo-Hilander, Pirkko-Liisa 1980. Eura Luistari. Rautakautisen kalmiston kaivausvuonna 1979. Kaivausraportti. Museovirasto, Helsinki.

Lehtosalo-Hilander, Pirkko-Liisa 1985. Eura Luistari. Rautakautisen kalmiston kaivausvuonna 1984. Kaivausraportti. Museovirasto, Helsinki.

Lehtosalo-Hilander, Pirkko-Liisa 1987. Eura Luistari. Kaivauskertomus. 1986. Museovirasto, Helsinki.

Lehtosalo-Hilander, Pirkko-Liisa 1988. Eura Luistari. Kaivauskertomus vuodelta 1987. Museovirasto, Helsinki.

Lehtosalo-Hilander, Pirkko-Liisa 1990. Eura Luistari. Kaivauskertomus vuodelta 1989. Museovirasto, Helsinki.

Lehtosalo-Hilander, Pirkko-Liisa 1991. Eura Luistari. Kaivauskertomus vuodelta 1990. Museovirasto, Helsinki.

Lehtosalo-Hilander, Pirkko-Liisa 1991. Eura Kaunismäki. Kaivauskertomus. Museovirasto, Helsinki.

Lehtosalo-Hilander, Pirkko-Liisa 1992. Eura Luistari. Kaivauskertomus vuodelta 1991. Museovirasto, Helsinki.

Lehtosalo-Hilander, Pirkko-Liisa 1993. Eura Kaunismäki. Kaivauskertomus vuodelta 1992. Museovirasto, Helsinki.

Pälsi, Sakari 1934. Euran Pappilanmäen kaivaus. Kaivauskertomus vuodelta 1934. Museovirasto, Helsinki.

Saari, Esa 1992. Eura Luistarintie. Kaivauskertomus. Museovirasto, Helsinki.

Salmo, Helmer 1940. Euran Pappilanmäen kaivaukset vuonna 1939. Museovirasto, Helsinki.

Uotila, Kari 2014Eura, Kauttua. Luistarintien kaivaukset 29.7.-7.10.2013. Muuritutkimus ky.

Uotila, Kari 2013 Eura, Kauttuan vanhan kylän alue. Arkeologiset koekaivaukset 3.9.-15.11.2012. Muuritutkimus ky.

Vikkula, Anne ja Stranberg, Nina 1989. Eura Vähävahe Kaunismäki. Rautakautisen ruumiskalmiston kaivaus 1987. Museovirasto. Helsinki.

 

ARTIKKELEITA – ARTIKLAR – ARTICLES

 

Bläuer, Auli, Arppe, Laura, Niemi, Marianna. Oinonen, Markku. Lidén, Kerstin, Taavitsainen, Jussi-Pekka & Kantanen, Juha 2016. Inferring Prehistorical and Historical Feeding Practices from δ15N and δ13C Isotope Analysis on Finnish Archaeological Domesticated Ruminant Bones and TeethFennoscandia archaeologica XXXIII (2016).

Buckwalter, Laura M. & Balten, Joerg 2019. Valkyries: Was gender equality high in the Scandinavian periphery since Viking times? Evidence from enamel hypoplasia and height ratios. Economics & Human Biology 2019.

Cleve, Nils 1929. Pakanuudenaikainen kalmisto Köyliön Vanhassakartanossa Satakunta – kotiseutututkimuksia VIII: 1-18.

Edgren, Torsten 2008. The Viking Age in Finland. The Viking World, s. 470-84.

Etu-Sihvola, Heli, Bocherens, Hervé, Drucker, Dorothée, Junno, Aripekka, Mannermaa, Kristiina, Oinonen, Markku, Uusitalo, Joonas ja Arppe, Laura 2019. The dIANA database – resource for isotopic paleodietary research in the Baltic Sea area. Journal of Archaeological Science: Reports, Volume 24, April 2019, sivut 1003-1013.

Gustin, Ingrid 2017. Contacts, Identity, and Hybridity: Objects from South-western Finland in the Birka Graves. In Identity Formation and Diversity in the Early Medieval Baltic and Beyond: Communicators and Communication, 205.

Gustin, Ingrid 2013. Ringspännen/Hästskoformade spännen, gåvogivning och kontakterna mellan Mälarområdet och sydvästra Finland under vikingatidFinskt museum2015, s. 44-64.

Gustin, Ingrid 2012. Birkaborna med föremål från finska fastlandet, vilka var de?Hedenstierna-Jonson (red.), Birka nu. Pågående forskning om världsarvet Birka och Hovgården. The National Historical Museum, Studies22, s. 95-110.

Halinen Petri 2001. Luistari IV, odotettu päätösosa, Muinaistutkija 1/2001, s. 65-67.

Harjula, Janne 2012. Alustavia ajatuksia Turun Tuomiokirkontorin tuohikirjeestäSuomen keskiajan arkeologian Seura (SKAS), s. 1-2.

Herva, Veli-Pekka 2001. Miinoja avioliittokentässä: yksilö ja seksuaalisuus Suomen esihistoriassa. Muinaistutkija 3/2001, s.26−37.

Hirviluoto, Anna-Liisa 1996. Yläneen Anivehmaanmäen ja Varsinais-Suomen rannikkoalueen yhteydet viikinkiajalla. Muinaistutkija 2/1996.

Hirviluoto, Anna-Liisa 1986. Finland’s Cultural Ties with the Kama Region in the Late Iron Age Especially in the Light of Pottery Finds. Mémoires de la Société finno-ougrienne194, 71.

Hirviluoto, Anna-Liisa 1958. Yläneen Anivehmaanmäen hauta LXII. Kivikoski, Ella (toim.). Suomen Museo LXV. Suomen muinaismuistoyhdistys, Helsinki 1958, s. 44-58.

Huvila, Isto & Uotila, Kari 2018. Taking excavation to a virtual world: importing archaeological spatial data to Second Life and OpenSim. Working Paper.

Jets, Indrek ja Mägi, Marika 2015. Local shape, foreign decoration : shared cultural values in dress
pins from the Viidumäe sacrificial site on Saaremaa. Fornvännen 2015(110):4, s. 257-266. (Pappilanmäen miekkamiehestä)

Juhola, Tytti, Henry, Amanda, Kirkinen, Tuija, Laakkonen, Juha, Väliranta, Minna 2019. Phytoliths, parasites, fibers, and feathers from dental calculus and sediment from Iron Age Luistari cemetery, Finland. Quaternary Science Reviews, Volume 222, 15 October 2019, 105888.

Juhola, Tytti, Henry, Amanda, Kirkinen, Tuija, Laakkonen, Juha, Väliranta, Minna 2019. Archaeological Material and Contexts. Microremain Analysis of Dental Calculus and Soil from the Iron Age Cemetery of Luistari, Finland. XVI Finnish-Russian Archaeology Symposium / XVI Suomalais-venäläinen arkeologisymposium Hämeenlinna, 10-12.10.2019.

Jäkärä, Tiina 2006. Arkkuja maalliselle mammonalle ja viimeiselle matkalle. Havaintoja eräästä rautakautisesta arkkutyypistä. Mustaa valkoisella. Ystäväkirja arkeologian lehtori Kristiina Korkeakoski-Väisäselle. s. 67-71. Turun Yliopisto,arkeologia. Vantaa, 2006.

Jäkärä, Tiina 2002. Euran luistarin kalmiston haudoista otettujen puunäytteiden analyysi, Muinaistutkija 3/2002, s. 47-50.

Kirkinen, Tuija, Vajanto, Krista, & Björklund, Stina 2020. Animal-hair evidence in an 11th century female grave in Luistari, Finland. Archaeological textiles review, 62, 109-125.

Kirkinen, Tuija 2017. Burning pelts – brown bear skins in the Iron Age and Early Medieval (1–1300 AD) burials in south-eastern FennoscandiaEstonian Journal of Archaeology, 21(1), s. 3-29.

Kirkinen, Tuija 2015. The role of wild animals in death rituals–furs and animal skins in the Late Iron Age inhumation burials in south-eastern FennoscandiaFennoscandia archaeologica32, s. 101-120.

Kivikero, Hanna 2015. Interpretations of animal bones found in Finnish inhumation gravesMETA Historiskarkeologisk tidskrift2015, s. 95-106.

Kuokkanen, Tiina 2008. Miehet metsästivät ja naiset keräilivät? Työn sukupuolittuneisuus ja sukupuoliarkeologia suomalaisessa arkeologisessa tutkimuksessaFaravid 2008, Vol. 32, p131-144.

Kuokkanen, Tiina 2008. Sukupuolisuus ja sukupuoliarkeologia hautauksissa. Muinaistutkija 1/2008, s. 2-13.

Lavento, Mika 2005. Kulttuuri ja kulttuurit suomalaisen arkeologian silmin – katsaus 1950-luvulta 1990-luvun luvulle. Arkeologipäivät 2005, s. 6-17.

Lehtosalo-Hilander, Pirkko-Liisa 1984. Suomen rautakauden kuva. Muinaistutkija 2, s. 3-6.

Lehtosalo-Hilander, Pirkko-Liisa 1973. Euran Luistarin hopeasolki. Agrafe en argen de Eura Luistari. Suomen Muinaismuistoyhdistyksen Aikakauskirja 75.

Lehtosalo-Hilander, Pirkko-Liisa 1976. Lintuja ja nelijalkaisia Luistarin soljissa, Suomen museo, 83, s. 68-79.

Lehtosalo-Hilander, Pirkko-Liisa 1978. Merkillisiä kiviesineitä Euran Luistarista, Suomen museo, 84, s. 26- 36.

Lehtosalo-Hilander, Pirkko-Liisa 1984. The Eura costume. Iskos 4.

Lehtosalo-Hilander, Pirkko-Liisa 1988: Nya fynd från Luistari, Iskos 7, s. 201-206.

Lehtosalo-Hilander, Pirkko-Liisa 1997. Luistari in Eura from Pagan Burial-Ground to Christian Cemetery. Rom und Byzanz im Norden. Mission und Glaubenswechsel im Ostseeraum während des 8.-14 Jahrhunderts Band I. Mainz: Akademie der Wissenschaften und der Literatur.

Lehtosalo-Hilander, Pirkko-Liisa 1991. Le Viking finnois. Finskt Museum 97, 1990 (1991), s. 55–70.

  • Lempiäinen, Terttu, Helamaa, Maija, Lehto, Heli, Moilanen, Ulla, Oinonen, Markku, Salomaa, Sanni & Uotila, Kari 2020. New cereal grain finds from southern Satakunta, Finland, dated from the Late Bronze Age to the Middle Ages. Teoksessa: S. Vanhanen & P. Lagerås (Toim.) Archaeobotanical studies of past plant cultivation in northern Europe. Advances in Archaeobotany 5: 145–154. Barkhuis Publishing, Groningen.

Moilanen, Ulla 2019. En dukat funnen vid byn Kauttua i Eura sn – ett guldmyntsfynd från Satakunta. Myntstudier 2019:1, s. 17–22.

Moilanen, Ulla 2018. Facing the Earth for Eternity? Prone Burials in Early Medieval and Medieval Finland (c. AD 900 – 1300). Teoksessa: Damman, L. & Leggett, S. (Toim.) The Others – Deviants, Outcasts and Outsiders in Archaeology. Archaeological Review from Cambridge 33.2, s. 19–36.

Niemi, Marianna, Bläuer, Auli, Iso-Touru, Terhi, Nyström, Veronica, Harjula, Janne, Taavitsainen, Jussi-Pekka, Storå, Jan, Lidén, Kerstin, ja Kantanen, Juha 2013. Mitochondrial DNA and Y-chromosomal diversity in ancient populations of domestic sheep (Ovis aries) in Finland: comparison with contemporary sheep breeds. Genetics Selection Evolution45(1), 2.

Pohjola J., Turunen J., Lipping T., Sivula A. & Marila M. 2019. Landscape Reconstruction in Lower Satakunta. In: Historical Perspectives to Postglacial Uplift. SpringerBriefs in Geography. Springer, Cham.

Pukkila, Jouko 2011. Euran viikinkiaika. Asutuksen ja elinkeinohistorian rautakautista historiaa maisemamallinoksen materiaaliksi. Teoksessa: Toim. Kari Uotila (Toim.) Avauksia Ala-Satakunnan esihistoriaan,  s. 111-131.

Rainio, Riitta 2008. Classifying iron age bells bells, pellet bells and bell pendantsStudien zur Musikarchäologie VI, s. 509-535.

Rainio, Riitta 2008. Ancient Finnish bells and soundscapes. Aurinkopeura IV, s. 48-61.

Rainio, Riitta 2006. Jingle bells, bells and bell pendants – listening to the Iron Age Finland. ICTM Study Group on Folk Musical Instruments. Proceedings from the 16th International Meeting. Tautosakos Darbai XXXII, s.117-125.

Raninen, Sami ja Wessman, Anna 2014. Finland as Part of the ‘Viking World’ (s. 327-346). Teoksessa: Ahola, Joonas, Frog ja Tolley, Clive (Toim.) Fibula, fabula, fact. The Viking in Age in Finland. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

Raninen Sami 2003. Länttä, etelää, itää – hajapohdintoja rautakaudesta, Muinaistutkija 4/2003, pp. 13-28.

Riikonen, Jaana 2009. Valtamiehen vaimon leveä veitsentuppi. Teoksessa: Pellinen, Hanna-Maria (Toim./Ed.) Maasta, kivestä ja hengestä.  Earth, Stone and Spirit. Markus Hiekkanen Festschrift, pp. 276-299. Saarijärven Offset Oy, Saarijärvi 2009.

Roslund, Mats 2017. Bringing” the Periphery” into Focus: Social Interaction between Baltic Finns and the Svear in the Viking Age and Crusade Period (c. 800 to 1200). In Identity Formation and Diversity in the Early Medieval Baltic and Beyond: Communicators and Communication. Brill.

Salo, Kati 2006. Hammastutkimuksen mahdollisuudet arkeologiassa – esimerkkinä Euran Luistarin kalmisto. Muinaistutkija 1/2006, s. 17-28.

Seger, Tapio 1982. The plague of Justinian and other scourges : an analysis of the anomalies in the development of the iron age population in Finland. Fornvännen 77, s. 184-197.

Söyrinki-Harmo, Leena 1992. Children’s graves of the Viking and Crusade Periods in Finland. Cultural Heritage of the Finno-Ugrians and Slavs, s. 142-155.

Talvio, Tuukka 1994. Imitations de la monnaie byzantine en FinlandeRevue numismatique6(36), s. 146-154.

Talvio, Tuukka 1982. Finland’s place in Viking-age relations between Sweden and the Eastern Baltic/Northern Russia: The numismatic evidenceJournal of Baltic Studies13(3), s. 245-255.

Vajanto, Krista 2014. Nålbinding in Prehistoric Burials – Reinterpreting Finnish 11th–14th-century AD Textile Fragments. Teoksessa: Janne Ikäheimo, Anna-Kaisa Salmi ja Tiina Äikäs (Toim.): Sounds Like Theory. XII Nordic Theoretical Archaeology Group Meeting in Oulu 25.–28.4.2012. Monographs of the Archaeological Society of Finland 2, 21–33.

Översti, Sanni, Majander, Kerttu, Salmela, Elina, Salo, Kati, Arppe, Laura, Belskiy, Stanislav, Etu-Sihvola, Heli, Laakso, Ville, Mikkola, Esa, Pfrengle, Saskia, Putkonen, Mikko, Taavitsainen, Jussi-Pekka, Vuoristo, Katja, Wessman, Anna, Sajantila, Antti, Oinonen, Markku, Haak, Wolfgang, Schuenemann, Verena J., Krause, Johannes, Palo, Jukka U. & Onkamo, Päivi 2019. Human mitochondrial DNA lineages in Iron-Age Fennoscandia suggest incipient admixture and eastern introduction of farming-related maternal ancestry. Scientific Reports volume 9, Article number: 16883 (2019).

 

OPINNÄYTTEITÄ – AVHANDLINGAR – THESES

 

VÄITÖSKIRJOJA – DOKTORSAVHANDLINGAR – DOCTORAL DISSERTATIONS

 

Kirkinen, Tuija 2019. Between skins ― animal skins in the Iron Age and historical burials in eastern Fennoscandia. Helsingin yliopisto.

Lehtosalo-Hilander, Pirkko-Liisa 1982. Luistari III: A burial-ground reflecting the Finnish Viking Age society. Helsinki: Suomen Muinaismuistoyhdistyksen Aikakauskirja 82:3.

Moilanen, Mikko 2015. Marks of Fire, Value and Faith. Swords with Ferrous Inlays in Finland during the Late Iron Age (ca. 700–1200 AD). Archaeologia Medii Aevi Finlandiae XXI.

Moilanen, Ulla 2021. Variations in Inhumation Burial Customs in Southern Finland (AD 900–1400) : Case studies from Häme and Upper Satakunta. Annales Universitatis Turkuensis B, 555.

Rainio, Riitta 2010. Suomen rautakautiset kulkuset, kellot ja kelloriipukset : äänimaiseman arkeologiaa. Helsingin yliopisto, humanistinen tiedekunta, filosofian, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos, musiikkitiede.

Vajanto, Krista 2016. Dyes and Dyeing Methods in Late Iron Age Finland. Helsingin yliopisto, humanistinen tiedekunta, filosofian, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos.

 

LISENSIAATINTUTKIELMIA – LICENTIATAVHANDLINGAR – LICENCIATE THESES

 

Lehtosalo-Hilander, Pirkko-Liisa 1976. Euran Luistarin kalmisto, varsinkin sen viikinkiaikaisten miesten hautojen varusteet. Lisensiaattitutkielma arkeologiassa. Helsingin yliopisto.

Ranta, Helena 1998. Helmet koruna ja symbolina – esimerkkinä Luistarin, Anivehmaanmäen ja Köyliönsaaren kalmistolöydöt. Lisensiaattitutkielma arkeologiassa. Helsingin yliopisto.

 

PRO GRADUJA JA LAUDATUR-TÖITÄ – MAGISTERSUPPSATSER – MASTER´S THESES

 

Halinen, Petri 1988. Köyliön Vanhakartanon C-kalmistoa ja Euran Luistarin kalmistoa käyttäneiden yhteisöjen sosiaalinen ja taloudellinen rakenne. Pro gradu -tutkielma, Helsingin yliopisto.

Hirviluoto, Anna-Liisa 1963. Yläneen Anivehmaan vuoden 1955 kaivaukset. Laudatur-tutkielma, Helsingin yliopisto.

Kivikero, Hanna 2011. Cattle Teeth in Graves. Interpretations of animal bones found in Finnish inhumation graves (ca AD 550-1700). Pro gradu -tutkielma, Helsingin yliopisto.

Kivimäki, Ulla 2014. Viikinkiajan lasihelmet Lounais-Suomessa. Helmiongelmia ja ongelmahelmiä. Pro gradu -tutkielma, Helsingin yliopisto.

Leskinen, Sirpa 1995. Suomen varhaiset lukot ja avaimet – katsaus erääseen arkeologiseen esineryhmään. Pro gradu -tutkielma, Helsingin yliopisto.

Moilanen, Ulla 2013. Merovingiajan (n. 550-800 jKr.) rautaiset sankasoljet Archaeology of Personhood -teorian valossa. Huhtikuu 2013. 96 s., 7 liites. Pro gradu -tutkielma, Turun yliopisto.

Moisanen, J. 1989. Kalmistoanalyysi esihistoriallisen yhteisön tutkimisessa: teoreettinen ongelmakenttä, Pro gradu -tutkielma, Helsingin yliopisto.

Nordberg, Marjut 2008. Käsityökohtaamisia muinaisuuden kanssa: Neulalla neulominen eli kinnasneulatekniikka… muutakin kuin neulakinnas? Pro gradu -tutkielma, Helsingin yliopisto.

Ranta, Helena. Kalannin Kalmumäen helmet. Pro gradu -tutkielma, Helsingin yliopisto.

Sahramaa, Jenni 2011. Löydöstä muinaispuvuksi. Arkeologisten tekstiilien ennallistaminen. Pro gradu -tutkielma, Helsingin yliopisto.

Salo, Kati 2005. What Ancient Human Teeth Can Reveal? Demography, Health, Nutrition and Biological Relations in Luistari. Pro gradu -tutkielma, Helsingin yliopisto.

Salonen, Anna-Maria 2014. Kristittyjä kalmistoissa?  Esineettömät hautaukset Ala-Satakunnan ja Varsinais-Suomen ruumiskalmistoissa rautakauden ja keskiajan taitteessa. Pro gradu -tutkielma, Helsingin yliopisto.

Soleva, Tiina 2000. Rautakautiset ja keskiaikaiset luukammat Suomessa; Luokittelu ja katsaus löytöpaikkoihin. Pro gradu -tutkielma, Helsingin yliopisto.

Suhonen, Tapio 1993. Strukturaalianalyysi Luistarin- ja Köyliönsaaren kalmistoista. Pro gradu -tutkielma, Helsingin yliopisto.

Tupala, Ulla 1999. Eläinuhreja vai teurasjätteitä – Euran Luistarin rautakautisen ruumiskalmiston eläinluumateriaalin lähdekriittistä tarkastelua. Pro gradu -tutkielma, Turun yliopisto.

Vajanto, Krista 2003. Euran emännän neulakintaat – tutkielma Luisterin haudan 56 neulakinnasfragmenteista, Pro gradu -tutkielma, Helsingin yliopisto.

 

PROSEMINAARITÖITÄ JA KANDIDAATINTUTKIELMIA – KANDIDATSUPPSATSER – CANDIDATE´S THESES

 

Aho, Tuula 1989. Euran Luistarin ja Köyliön Köyliönsaaren kalmistot käsityön kuvastajina rautakaudella. Suomalainen ja vertaileva arkeologia, Kulttuurien tutkimuksen laitos, Turun yliopisto. Proseminaariesitelmä 16.2.1989.

Aikko, Desiree 1989. Rautakauden naisen asema esineistöön ja erityisesti kaksoishautojen  valossa Länsi-Suomen alueella. Rautakauden naisen asema esineistöön ja erityisesti kaksoishautojen  valossa Länsi-Suomen alueella. Proseminaariesitelmä 13.4.1989.

Ainasoja, Mika 1992. Euran Luistarin hauta no. 208. Suomalainen ja vertaileva arkeologia, Turun yliopisto. Proseminaariesitelmä 3.11.1992.

Hauta‐Aho, Raija 2005. Paulakenkiä, vuotikkaita ja löttösiä. Suomen rautakautiset jalkineiden jäännökset. Oulun yliopisto.

Hautio, Jari 1992. Haudat 20, 317, 329 Luistarin kalmistossa. Suomalainen ja vertaileva arkeologia, Turun yliopisto. Proseminaariesitelmä 19.2.1992.

Järvinen, Tähtitalvikki 1995. Lasihelmelliset viikinkiajan haudat Euran Luistarissa. Suomalainen ja vertaileva arkeologia, Suomalainen ja vertaileva arkeologia, Turun yliopisto. Proseminaariesitelmä 12.12.1995.

Kerttunen, Terhi 1992. Euran Luistarin kalmiston haudat 139 ja 140. Suomalainen ja vertaileva arkeologia, Turun yliopisto. Proseminaariesitelmä 26.2.1992.

Kiljo, Vesa 1982. Yksittäiset polttohautaukset rautakauden loppujaksolla Suomessa. Oulun yliopisto.

Kontusaari‐Laukkanen, Päivi 1982. Myöhäisrautakautiset pukuhautaukset ja pronssikierukkakoristeet. Oulun yliopisto.

Laitinen, Kaisa 1983. Ratsastaja‐aihe rautakautisissa tulusraudoissa ja uudemmassa esineistössä Suomessa. Oulun yliopisto.

Ojanen, Terhi 1992. Euran Luistarin joukkohaudat. Suomalainen ja vertaileva arkeologia, Turun yliopisto. Proseminaariesitelmä 19.2.1992.

Ojanlatva, Eija 1993. Miesten korut Köyliön, Luistarin ja Vilusenharjun myöhäisrautakautisissa ruumishaudoissa.1993. Oulun yliopisto.

Ollila, Raija 1998. Rautakauden yhteisö paleodemografian valossa. Luistarin ja Köyliönsaaren kalmistojen demografiaa. Suomalainen ja vertaileva arkeologia, Turun yliopisto. Proseminaariesitelmä 19.3.1998.

Salonen, Johanna 1992. Euran Luistarin Hauta 359. Suomalainen ja vertaileva arkeologia, Turun yliopisto. Proseminaariesitelmä 11.3.1992.

Seppänen, Liisa 1992. Euran Luistarin hauta 281. Suomalainen ja vertaileva arkeologia, Turun yliopisto. Proseminaariesitelmä 4.3.1992.

Suominen, Jani 1992. Euran Luistarin hauta 404. Suomalainen ja vertaileva arkeologia, Turun yliopisto. Proseminaariesitelmä. 18.3.1992.

Suominen, Jani 1992. Euran Luistarin liedet. Suomalainen ja vertaileva arkeologia, Turun yliopisto.. Arkeologian proseminaari, esittelysuunnitelma 14.10.1992.

Suuronen, Markus 2006. Euran Luistarin ja Köyliön Köyliönsaaren myöhäisrautakautiset naisten asehaudat. Oulun yliopisto.

Valtonen, Irmeli 1981. Suomen alueen naisten otsakoristeet myöhäisrautakaudella sekä niiden heijastumat historiallisella ajalla. Oulun yliopisto

Virkkunen, Maarit 1980. Kaksi Eurasta löydettyä hopeasilaista keihäänkärkeä. Turun yliopisto 18.11.1980.

Wistrand, Anita 1977. Turun kaupungin historiallisen museon kokoelmiin kuuluvat Euran rautakautiset esineet. Turun yliopisto 10.10.1977.

 

AMMATILLISIA OPINNÄYTTEITÄ – YRKESEXAMENSARBETEN – VOCATIONAL THESES

 

Vertiö, Hilla 2002. Euran muinaispuvun korut. Opinnäytetyö, korukiviartenomi 15.5.2002. Länsi-Lapin Ammatti-Instituutti, Käsi- ja taideteollisuusala, Tervola.

 

LEHTIKIRJOITUKSIA JA MUITA LINKKEJÄ – TIDNINGSARTIKLAR OCH ANDRA LÄNKAR

 

1.12.2019. Luita, loisia ja erilaisia tutkimusmenetelmiä ”Mitä uutta luusta?”-tapahtumassa. Kalmistopiiri / Heli Etu-Sihvola.

23.11.2019 Toisen orgaaninen “möhnä” on karvantutkijan aarre – Luistarista löytyneistä karvoista on saatu uutta tietoa. Alasatakunta / Esa Viippola.

15.11.2019 Yllätys tutkijoille: Luistariin haudattujen DNA:sta löytyi enemmän yhtymäkohtia itä- kuin länsisuomalaisiin. Alasatakunta / Esa Kaita-aho.

15.11.2019 Uusi muinais-DNA-tutkimus: Suomen varhaiset äitilinjat kertovat asutuksen muutoksista. Kalmistopiiri / Ulla Moilanen.

4.6.2019. Luistari-tieto on nyt kaikkien ulottuvilla. Länsi-Suomi / Maarit Anttila.

3.6.2019. Luistari-sivusto avaa esihistorian kaikille. Alasatakunta / Liisa Nykänen.

3.6.2019 Keitä ovat Euraan muinaisina aikoina haudatut? Modernit tutkimusmenetelmät tuovat uutta tietoa Luistarin kalmiston vainajista. Yle Uutiset / Tapio Termonen. Tutkimus oli samana päivänä esillä myös Yle Uutiset Lounais-Suomi-televisiolähetyksessä ja Ylen radiolähetyksessä.

Eurassa 9.3.2019 järjestettyyn ”Luistari 50 vuotta – uusia tutkimuksia ja tulkintoja”-seminaariin liittyvää lehtiuutisointia:

9.3.2019. Uusia löytöjä Luistarin alueelta tulevaisuudessa? Tuore maatutkaus paljasti mahdollisesti uusia hautoja. Alasatakunta / Juha Kaita-aho.

9.3.2019. Tänään: uusia paljastuksia Luistarin löydöistä. Länsi-Suomi / Krista Koski.

19.1.2019 Miekkoja, koruja, työkaluja ja lemmikkieläimiä – Katso kuvat löydöistä, jotka Suomen merkittävämmäksi paljastuneesta Luistarin kalmistosta tehtiin. Satakunnan Kansa / Harri Vallin.

19.1.2019 Luistarista tuli arkeologille ikuisuusprojekti (Pirkko-Liisa Lehtosalo-Hilanderin haastattelu). Satakunnan Kansa / Harri Vallin.

17.1.2019 Luistarin arkeologisissa tutkimuksissa uusi buumi. Länsi-Suomi / Maarit Anttila.

17.1.2019. Kuuluisalla Luistarin Lempillä on synttärivuosi. Alasatakunta / Liisa Nykänen.

8.10.2018 Euran emännän puku voi täydentyä – Luistarin löydöistä odotetaan nyt aivan uudenlaisia tietoja. Alasatakunta / Juha Kaita-aho.

4.10.2018 Luistarin alueella kootaan mittavaa muinaishistoriallista palapeliä. Länsi-Suomi / Sanna Salokanta.

28.8.2018. Muinaiskuvausten satoa. Alasatakunta / Elli-Mari Ahola.

21.8.2018. Luistarin kalmisto saa omat nettisivut. Radio Ramona (Heli Etu-Sihvolan haastattelu).

15.5.2018 Ylen ruotsinkielinen artikkeli #Wikigap-tapahtumasta. Svenska YLE / Tina Kärkinen.

  • 8.5.2018 Euran emäntä-artikkeli luotiin #Wikigap-tapahtumassa. (Heli Etu-Sihvola ja muiden käyttäjien muokkauksia tämän jälkeen.)

7.3.2018 Edessä huikea menneisyys. Alasatakunta / Liisa Nykänen.

3.3.2018 Euran emäntä mainittiin HS:n Kuukausiliitteen SUGRIGE-projektia koskevassa muinaisgenetiikka-artikkelissa. Anu Nousiainen.

Euran 100 helmeä. Luistari. Euran kunta.

Euran esihistoria -esite. Euran kunta.

H. G. Porthan -mitali Pirkko-Liisa Lehtosalo-Hilanderille. Suomen kulttuurirahasto 2015.

Hävityksenalaisena ollut tuomarin ympyrä Kokemäen käräjämäellä. Satakunta, 10.11.1917, nro 123, s. 3. Kansalliskirjaston Digitoidut aineistot.

Euran tuomiokunta [Käräjämäki] Länsi-Suomi, 13.02.1915, nro 17_2, s. 4. Kansalliskirjaston Digitoidut aineistot.

Euran laulujuhlan kenttä. Rauman Lehti, 16.06.1928, nro 67, s. Kansalliskirjaston Digitoidut aineistot.

Eura moderförsamlings nya begrafningsplats. Westra Finland, 02.10.1889, nro 79, s. 3. Kansalliskirjaston Digitoidut aineistot.

Fornfynd. Finlands Allmänna Tidning, 30.07.1894, nro 174, s. 1. Kansalliskirjaston Digitoidut aineistot.

Arkeologisk forskning. Helsingfors Dagblad, 22.09.1879, nro 258, s. 2. Kansalliskirjaston Digitoidut aineistot.

Kansallismuseon esihistoriallisen osaston kenttätutkimukset 1927. Uusi Suomi, 26.10.1927, nro 247, s. 11-12. Kansalliskirjaston Digitoidut aineistot.

Kokemäellä tehty taas huomattavia muinaislöytöjä. [Yli-Vuolle]. Satakunnan Kansa, 10.06.1927, nro 131, s. 3. Kansalliskirjaston Digitoidut aineistot.

Mahtinaisen arvoinen puku. Turun Sanomat 7.12.2001.

Muinaislöytöjä. Kaiku, 03.08.1894, nro 89, s. 3. Kansalliskirjaston Digitoidut aineistot

Muinaislöytöjä [Käräjämäki, Vöyri]. Hämäläinen, 01.08.1894, nro 61, s. 2. Kansalliskirjaston Digitoidut aineistot.

Muinaislöytöjä [Käräjämäki] Rauman Lehti, 04.08.1894, nro 62, s. 3. Kansalliskirjaston Digitoidut aineistot.

Muinaislöytöjä [Käräjämäki]. Suomalainen Wirallinen Lehti, 02.08.1894, nro 177, s. 2. Kansalliskirjaston Digitoidut aineistot.

Pakanuuden ajan kalmistoja Hämeestä ja Satakunnasta. Uusi Suometar, 10.10.1879, nro 121, s. 5. Kansalliskirjaston Digitoidut aineistot.

Pakanuuden ajan kalmistoja Satakunnasta (jatkoa 41 n:roon). Satakunta, 15.11.1879, nro 46, s. 1. Kansalliskirjaston Digitoidut aineistot.

Piirteitä muinaisesta Eurasta. Aina Lähteenoja. Turun Sanomat, 07.07.1928, nro 183, s. 12. Kansalliskirjaston Digitoidut aineistot.

Silmäyksiä Satakunnan muinaisuuteen IV. Myöhempi Rauta-kausi. Satakunta, 02.11.1878, nro 44, s. 1-2. Kansalliskirjaston Digitoidut aineistot

Tärkeitä kivikauden löytöjä [Käräjämäki, Osmanmäki]. Satakunnan Sanomat, 05.07.1916, nro 74, s. 5 Kansalliskirjaston Digitoidut aineistot

Raumalta ja lähiseuduilta. Satakunnan Ns. liiton laulu- soitto- ja urheilujuhlat Eurassa [Käräjämäki]. Rauman Lehti, 10.07.1928, nro 77, s. 2. Kansalliskirjaston Digitoidut aineistot

 

Birkaportalen. Historiska Museet.

Björkögravar. Birkan kartta ja löytötietojen haku.

 

Viikinkiajan elävöitystä

Muinaisaikaan Eurassa

 

Internetissä olevia esitelmiä

Moilanen, Ulla ja Etu-Sihvola, Heli 2019. Tiedeviestintää ja tuokiokuvia menneisyyteen – kokemuksia arkeologian popularisoinnista. Ulla Moilasen ja Heli Etu-Sihvolan esitelmä Tiede, tieto ja totuus -seminaarissa 18.10.2019.

 

Takaisin ylös – Upp

Siirry sivun alkuun