Info på svenska

Luistaris webbsideprojekt och fynddatabas har färdigställts av en grupp arkeologer och en serietecknare under åren 2017-19. Största delen av finansieringen har erhållits av Satakunnan rahasto. Webbsidorna på svenska har vänligen språkgranskats av Eva Bolinder. Vi tackar varmt för samarbetet med Museiverket, projektet Kipot ja kielet vid Åbo universitet och särskilt de personer som deltagit i våra fotosessioner åren 2018-19. Ett stort tack även till dem som förverkligat de digiterade avhandlingarna om Luistari samt till läroämnet arkeologi vid Helsingfors, Uleåborgs och Åbo universitet, utan att glömma personalen vid samtliga universitetsbibliotek!

Om oss

Fil.dr Eva Ahl-Waris är historiker och har forskat i medeltidsforskningens historia. Eva har även arbetat med arkeologi. Hon har ansvarat för att översätta webbsidornas texter till svenska.

Arkeolog Heli Etu-Sihvola har specialiserat sig på isotopanalyser. I sin doktorsavhandling vid Helsingfors universitet undersöker hon Luistari. Heli har grundat projektet och producerat innehåll till webbsidorna. Hon svarar för webbsidornas tekniska utformning och underhåll.

Arkeolog och geolog Jussi Kinnunen har specialiserat sig på modeller. Han skapar modeller av det medeltida Åbo som material för sin doktorsavhandling vid Åbo universitet. Jussi har förverkligat laserskanningen av Luistari fornpark och kombinerat data från mätningarna med gravkartan och databasen.

Arkeolog Ulla Moilanen är specialist på analys av gravobjekt och publik arkeologi. I sin doktorsavhandling vid Åbo universitet undersöker hon gravskick från järnåldern och historisk tid. Ulla har skrivit texter till webbsidorna, tagit fotografier av föremål och återskapade objekt.

Serietecknaren Tuomas Myllylä har specialiserat sig på historiska teman och illustrering av vikingatiden i sina verk (serien Pakanat / Hedningarna). För webbsidorna har han ritat en bildserie inspirerad av fynden från Luistari.

Sofia Paasikivi är arkeolog och universitetslektor i museologi vid Åbo universitet. Hon har förverkligat Luistaris fynddatabas och digiterat avhandlingar som gjorts vid Åbo universitet.

Epost: info at luistari punkt fi.

Smeden och en nöjd kund i vikingabyn i Härkänummi i Eura. Foto: Ulla Moilanen.

Siirry sivun alkuun