Vikingatida handel

Vikingatida handel vid Pyhäjärvis stränder

Bilden visar en vikingatida sommarmarknad som har arrangerats vid Pyhäjärvis strand. Man har kommit hit ändå från Tavastland. Rikedomen i Eura och dess närområde under järnåldern baserades troligen på det gynnsamma läget som en knutpunkt vid Pyhäjärvis rika fiskevatten, mellan kusten och de täta bosättningsområdena i Tavastland. Fastän man inte kan dra raka slutsatser om de yrken som människorna som begravts i Luistari hade, återspeglas de internationella handelsförbindelserna starkt i fyndmaterialet. Värdefulla föremål, vågar, tyngder och silver som använts som betalmedel, har påträffats i flera av gravarna i Luistari. Det är möjligt att människorna som bodde i trakten på järnåldern verkade som producenter och mellanhänder längs med den till Mellaneuropa och Mellanöstern riktade, tusentals kilometer långa pälshandelsvägen.

Siirry sivun alkuun