Esihistoria näkyväksi elävöittämällä

Teksti: Ulla Moilanen

Sivuston elävöityskuvat: Ulla Moilanen

Historian tai esihistorian elävöittäminen on toimintaa, jolla pyritään ennallistamaan menneisyyden elämää osallistumalla siihen itse. Elävöittäjät pukeutuvat menneisyyden henkilöiksi ja pyrkivät toimimaan ympäristössä, joka vastaa elävöitettävän aikakauden miljöötä. Elävöittäminen tekee menneisyyttä ja arkeologiaa tutummaksi ja helpommin lähestyttäväksi, sillä pelkästään sirpaleisen arkeologisen aineiston avulla voi olla vaikea hahmottaa sitä, minkälainen maailma esineiden ympärillä on aikanaan avautunut. Muinaisten kädentaitojen opettelu ja harjoittaminen voi myös itsessään antaa uutta tietoa tekniikoista, joita nykyisin ei välttämättä enää tunneta.

EU-rahoitteinen Esihistorian Eura -hanke ryhtyi 1990-luvun lopulla tekemään perustyötä alueen esihistorian esille tuomiseksi ja tuotteistamiseksi (Wahlqvist 2009: 26). Samassa yhteydessä kunta rakennutti Mannilaan Pyhäjärven länsirannalle Härkänummen viikinkiaikaisen kylän. Vuonna 2000 Euran aktiivinen historianelävöittäjien joukko perusti Ala-Satakunnan perinneyhdistys Osma ry:n.

Historianelävöitystä harrastetaan Eurassa nykyisin erityisesti Härkänummen kylässä, josta yhdistys huolehtii. Osma ry järjestää erilaisia kursseja, retkiä ja tapahtumia. Esimerkiksi joka kesä Härkänummelle kokoontuu elävöittäjiä viikonlopun kestävään Muinaisaikaan-yleisötapahtumaan.

Euralaisten harrastajien toiminta perustuu tieteelliseen tutkimukseen, josta haetaan lisätietoa ja pohjaa harrastamiselle. Historian ja esihistorian elävöittäminen on hyvä harrastus, jonka on yleisesti ottaen ajateltu olevan sivistävää ja hyvinvointia lisäävää (Coles & Armstrong 2008: 131). Euralaisten aktiivisen harrastustoiminnan on myös todettu toimivan monipuolisesti koko alueen imagonrakentajana ja elinkeinoelämän kehittäjänä (Kainulainen 2004: 92-93; Wahlqvist 2009).

Halusimme esitellä Euran vilkasta elävöitystoimintaa myös Luistarin kotisivulla, sillä valokuvausta ei historian elävöittämisen keinona ole Suomessa aikaisemmin juurikaan käytetty (Nyholm 2012: 62). Yhteistyössä euralaisharrastajien kanssa järjestimme Eurassa useita kuvaustapahtumia, joissa kaikki halukkaat pääsivät kokeilemaan eläytymistä rautakauden arkeen. Kuvaustapahtumia tullaan todennäköisesti järjestämään lisää myös tulevaisuudessa.

Ulla Moilasen valokuva Noiat noitui, kyyt kiroili valittiin yleisön suosikkikuvaksi Tieteellisten seurain valtuuskunnan valokuvakilpailussa. Kuva on otettu Euran Härkänummen viikinkikylässä syksyllä 2018.

Lähteitä

Coles, Janet & Armstrong, Paul 2008. Living history: learning through re-enactment. In: SCUTREA 2008. 38th Annual Conference Whither Adult Education in the Learning Paradigm? 2-4 July 2008 Conference Proceedings:126-133. Edited by: Crowther, J., Edwards, V., Galloway, V., Shaw, M. & Tett, L. University of Edinburgh, Edinburgh.

Kainulainen, Kimmo 2004. Elämyksistä elinkeinoja. Kulttuuritapahtumien paikallistaloudelliset merkitykset maaseutukunnille ja kaupungeille. Helsingin yliopisto, Maaseudun tutkimus- ja koulutuskeskus Julkaisuja 2, Seinäjoki.

Nyholm, Mikael 2012. Visuaalinen arkeologia. Näköaloja menneisyyteen – tulevaisuudessa. Pro gradu -tutkielma, Arkeologia, Helsingin yliopisto.

Wahlqvist, Sirpa 2009. Arkeologinen kulttuuriperintö Euran vahvuutena. Uusi-Seppä, N. (toim.) Satakunnan kulttuuriympäristöhjelma 2009-2015. Lounais-Suomen ympäristökeskuksen raportteja 7: 26-27.

Siirry sivun alkuun